Attent en de zorg


Attent en de zorg

Steeds meer gemeenten zoeken naar mogelijkheden om informele zorg dicht bij huis te organiseren. De Attent Super in de Buurt formule heeft diverse vestigingen die daarbij een rol kunnen spelen. Deze Attent vestigingen worden geëxploiteerd door stichtingen die kansen bieden aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze medewerkers krijgen op maat gesneden leer- en werktrajecten in een normale werkomgeving aangeboden en hebben daarmee een zinvolle dagbesteding. De combinatie buurtsuper / zorgomgeving is in deze vestigingen zeer succesvol.

Deze Attent winkels staan midden in de samenleving. Op deze manier dragen ze bij aan de wereld om hen heen en is er sprake van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Men vindt het belangrijk dat deze speciale medewerkers door hun werk in de Attent winkel, vorm en inhoud kunnen geven aan hun leven. Er wordt daarbij vooral gekeken wat men kan en daaraan wordt invulling gegeven. Daarnaast biedt deze vorm van ondernemen ook de kans om in de krimpgebieden een winkelvoorziening in stand te houden. Inmiddels zijn er 15 Attent Super in de Buurt vestigingen die op deze wijze een samenwerking hebben met een stichting. Zij dragen daarmee bij aan een betere leefomgeving.